Fasády provětrávanéVnitřní příčky a akustická řešeníStropy garáží, sklepů, průjezdů 

Popis výrobku

A1

Polotuhá těžká deska z kamenné vlny (minerální plsti) v celém objemu hydrofobizovaná.

OBLAST POUŽTÍ

Deska Airrock HD je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti:

  • vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny
  • pro vložení do sendvičového zdiva – s kotvením spínacími sponami
  • do  vnitřních konstrukcí – příček s nároky na akustické vlastnosti.  

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,035 W.m-1.K-1
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,-)  ≤ 1 %
Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
Měrná tepelná kapacita   cp  840 J.kg-1.K-1
Bod tání   tt  > 1000 °C

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 0,687 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0168/09/P
Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

BALENÍ

Desky Airrock HD jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku.rockwool  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balík
3060010009
4060010007,2
5060010006
6060010004,8
7060010003,6
8060010003,6
10060010003
12060010002,4
14060010001,8
15060010001,8
16060010001,8
18060010001,2
20060010001,2
22060010001,2
24060010001,2
3062510009,375
4062510007,5
5062510006,25
6062510005
8062510003,75
10062510003,125
12062510002,5
14062510001,875

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. 

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.