NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

        

Izolace ROCKWOOL byly registrovány v programu NZÚ.

Realizační firmy, které mají zájem o získání certifikace osvědčující proškolení o správné aplikaci a používání tepelně-izolačních materiálů ROCKWOOL se mohou přihlásit na školení ROCKWOOL pro získání této certifikace.

Získané osvědčení lze využít v žádosti o zápis do SOD a doložit jím způsobilost pro provádění montáže tepelných izolací z kamenné vlny ROCKWOOL.

 Přehled SVT kódů izolací ROCKWOOL

 

V případě zájmu o zajištění proškolení a následné vydání Osvědčení (certifikátu) pro potřeby zápisu do SOD kontaktujte příslušného regionálního zástupce.