Udržitelný rozvoj ve společnosti ROCKWOOL

Udržitelný rozvoj ve společnosti ROCKWOOL

Chováme se zodpovědně ke svému okolí

Udržitelný rozvoj

Skupina ROCKWOOL se připojila k výzvě udržitelného rozvoje, kterou v 17 bodech stanovila organizace OSN. Produkty a systémy z kamenné vlny přispívají zejména k úsporám energií, snížení spotřeby vody, vyšší požární bezpečnosti či akustickému pohodlí.

Do roku 2030 usilujeme o naplnění těchto cílů:

  • snížit počet úrazů s pracovní neschopností o 10 % ročně a nemít žádné smrtelné pracovní úrazy 
  • snížit spotřebu vody v závodech o 10 % do roku 2022 a o 20 % do roku 2030 
  • snížit emise v závodech o 10 % do roku 2022 a o 20 % do roku 2030
  • zvýšit energetickou efektivnost vlastních nerenovovaných skladovacích budov a mít 35% úsporu energií do roku 2022 a 75% úsporu do roku 2030
  • zvýšit počet zemí, ve kterých nabízí zpětný odběr produktů z trhu, na 15 zemí do roku 2022 a na 30 zemí do roku 2030 
  • snížit objem odpadu o 40 % do roku 2020 a o 85 % do roku 2030

ROCKWOOL přispívá ke snížení emisí, spotřeby energií a k lepšímu hospodaření s vodou. Výrobky z kamenné vlny snižují během své životnosti emise 80 až 1500krát. Například při pěstování v kamenné vlně se na jeden kilogram vypěstovaných plodin spotřebuje o 50 % méně vody v porovnání s pěstováním v běžném substrátu.

Udržitelný rozvoj v číslech

Udržitelný rozvoj v číslech

„Dokument s infografikou prezentuje činnosti, kterými se společnost ROCKWOOL připojila k výzvě udržitelného rozvoje.“
„Dokument s infografikou prezentuje činnosti, kterými se společnost ROCKWOOL připojila k výzvě udržitelného rozvoje.“
Infografika k nahlédnutí
Energetická efektivnost
Energetická efektivnost

Energetická efektivnost

Izolace z kamenné vlny výrazně snižují energetickou náročnost budov. Omezují emise škodlivých látek a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.
Izolace z kamenné vlny výrazně snižují energetickou náročnost budov. Omezují emise škodlivých látek a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.
Energetická efektivnost
Požární bezpečnost
Požární bezpečnost

Požární bezpečnost

Kamenná vlna zvyšuje požární bezpečnost budov. Nehořlavé izolace ROCKWOOL snižují riziko rozvoje požáru a zabraňují jeho šíření.
Kamenná vlna zvyšuje požární bezpečnost budov. Nehořlavé izolace ROCKWOOL snižují riziko rozvoje požáru a zabraňují jeho šíření.
Požadavky požární ochrany
Akustický komfort
Akustický komfort

Akustický komfort

Nadměrný hluk je nepříjemný a poškozuje zdraví člověka. Klidné prostředí doma i v práci zajistí akustické izolační řešení ROCKWOOL.
Nadměrný hluk je nepříjemný a poškozuje zdraví člověka. Klidné prostředí doma i v práci zajistí akustické izolační řešení ROCKWOOL.
Zvolte akustické řešení

Více než jen kámen

Kamenná vlna je nehořlavá izolace, která tlumí hluk a zachovává své vlastnosti desítky let.

Více než jen kámen
Back