27. 4. 2017

ROCKWOOL dbá na prevenci pracovních úrazů

Společnost ROCKWOOL, výrobce izolačních materiálů z kamenné vlny, si opět připomíná Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V pátek 28. dubna proběhne v bohumínském areálu výrobního závodu Den bezpečnosti, kterého se zúčastní všechny výrobní závody skupiny ROCKWOOL.

Den bezpečnosti je součástí dlouhodobé kampaně zaměřené na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Prostřednictvím různorodých aktivit pro zaměstnance i jejich rodiny společnost upozorňuje na nutnost zvyšování povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

V rámci Dne bezpečnosti se zaměstnanci zúčastní soutěže „ještěrkářů“ ve zručnosti obsluhy vysokozdvižných vozíků. Nejlepší se podívají v září na národní šampionát JEŠTĚRKA CUP do Prahy. Smysl bezpečnostního pásu ukáže simulátor nárazu. Nácvik hašení se cvičnými hasicími přístroji pomáhá připravit zaměstnance na mimořádné události. Zajímavou formou jsou prezentovány osobní ochranné pracovní pomůcky a také vstupní suroviny pro výrobu finálních produktů z kamenné vlny. Nově se celé akce účastní také dodavatelé materiálů a služeb souvisejících s bezpečností práce, požární ochranou a životním prostředím, od pracovních oděvů a pomůcek až po prostředky pro poskytování první pomoci.  

Celá skupina ROCKWOOL přijala v letošním roce výzvu udržitelného rozvoje OSN a zavázala se do roku 2030 prosazovat kulturu nulové úrazovosti. Cílem je každoročně snížit počet úrazů s pracovní neschopností o 10 %. Bohumínský závod zaměstnává 240 lidí.

ROCKWOOL využívá přírodní sílu kamene k obohacení moderního bydlení. Výrobky z kamenné vlny mají vynikající tepelněizolační, akustické a protipožární vlastnosti.

Back