Skupina ROCKWOOL slaví 80 let 30. 11. 2017

Příběh kamenné vlny začal v dánském městě Hedehusene. V roce 1937 tam ROCKWOOL vyrobil první izolaci z kamenné vlny. Tento měsíc slaví 80 let od svého založení.

V průběhu desítek let se stala skupina ROCKWOOL světovým lídrem v oblasti produktů a systémových řešení z kamenné vlny. Zaměstnává více než 10 800 lidí, má 40 výrobních závodů v 38 zemích včetně České republiky a své výrobky prodává ve více než 100 zemích po celém světě.

Poslání skupiny ROCKWOOL se od počátku nezměnilo – využívat přírodní sílu kamene k obohacení moderního způsobu bydlení. Výrobky z kamenné vlny ROCKWOOL dělají život lidí bezpečnější, pohodlnější a produktivnější. Denně odhalujeme nové schopnosti kamenné vlny a objevujeme další způsoby, jak změnit svět k lepšímu.

Současné výzvy jsou příležitosti pro další rozvoj. Takovou příležitostí pro skupinu ROCKWOOL je výzva bezpečného bydlení uprostřed stále zvyšující se urbanizace a změn klimatu. Výzva, která může zlepšit životy lidí a snížit dopady lidské činnosti na životní prostředí. Osmdesáté výročí je oslavou všech zaměstnanců ve výrobních závodech celé skupiny ROCKWOOL. Oslavy budou zahrnovat interní a externí aktivity s cílem zvýšit povědomí o úspěších ROCKWOOL za uplynulých 80 let.

Back