Odolnost vůči ohni

Kamenná vlna je nehořlavým materiálem, odolným vůči vysokým teplotám.

video

Následky požárů

Následky požárů mohou být drastické pro osoby, budovy, jejich vybavení a okolí. V budovách pro bydlení za posledních pět let vzniklo 18 072 požárů.

Požární klasifikace

Stavební materiály, konstrukce nebo systémová řešení podléhají různým klasifikacím, kdy se mj. určuje i reakce na oheň, kouřotěsnost nebo protipožární vlastnosti.

Ochrana budovy

Jedním z materiálů, které ovlivňují pasivní protipožární ochranu je izolace.