Použití kamenné minerální vlny

Kamennou minerální vlnu ROCKWOOL lze použít v mnoha oblastech stavebnictví. Vynikající vlastnosti vlny umožňují její využití v oblastech, kde je požadována tepelná izolace, zvýšená požární ochrana nebo vyšší akustické požadavky stavebních konstrukcí.

Stavební izolace

Kamenná vlna ROCKWOOL je určena pro tepelné, akustické a protipožární izolace objektů pro bydlení (BD, RD), veřejnosprávní budovy (administrativní budovy, kina, divadla, nemocnice), objekty pro komerční využití nebo průmyslové objekty, apod.

Kamenná minerální vlna je doporučována pro použití v oblasti izolace plochých a šikmých střech, vnějších stěn, vnitřních konstrukcí, podlah a stropů.

Technické izolace pro technická zařízení budov (TZB)

Technické izolace z kamenné minerální vlny ROCKWOOL jsou určeny především pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody, rozvodů vzduchotechnických potrubí, ostatních rozvodů a těles TZB a zároveň pro izolaci bojlerů, nádrží, zásobníků TZB, vzduchotechnických potrubí. Výrobky z kamenné vlny lze rovněž využít pro akustické izolace, např. jako absorpční tlumiče hluku.

Protipožární systémy

Produkty z kamenné vlny ROCKWOOL je možné použít všude tam, kde je nutné zvýšit požární odolnost stavebních konstrukcí (např. stropů, ocelových konstrukcí) nebo technických instalací (např. vzduchotechnických potrubí a potrubí pro odvod tepla a kouře). Aplikace produktů z kamenné vlny zvyšuje požární bezpečnost celé budovy.

Technické izolace pro průmysl ProRox

Izolace ProRox jsou určeny pro průmyslové izolace např. kotlů a nádrží.

Více informací