Akustický komfort

Kamenná vlna ROCKWOOL je dokonalou akustickou izolací, tlumí hluk a vytváří tiché prostředí.

video

Akustický komfort

V klidném a tichém prostředí se cítíme dobře. Pohody a klidu si užíváme, když nás neoběžují žádné nežádoucí zvuky a nepřiměřený hluk nepoškozuje náš sluch. Neuvědomujeme si však, které konstrukce našich domů nebo bytů mají vliv na toto prostředí.

Zjistěte více na téma: Hluk a jeho negativní působení.

Projektování akustiky

Je to nejdůležitější fáze, která ovlivňuje akustický komfort místností a budov.

více...

Požadavky na akustiku

Požadavky na ochranu před nadměrným hlukem stanovují platné vyhlášky a nařízení vlády. Metodiky měření a posuzování jsou popsány v technických normách.

více...

Akustická řešení ROCKWOOL

Kamenná vlna ROCKWOOL má kromě tepelně izolačních a protipožárních vlastností rovněž vlastnosti akustické.

více...

Akustický pokus online

Izolace z kamenné vlny pomáhají vytvářet příznivé akustické prostředí. Vyzkoušejte si sami účinek akustických izolací.

více...